Kornati


U središnjem dijelu hrvatskog Jadrana, na sutoku sibenskih i zadarskih otoka, smjestila se jedna zasebna i po mnogočemu posebna skupina otoka nazvana Kornati.

Zbog izuzetnih krajobraznih ljepota, zanimljive geomorfologije, velike razvedenosti obalne crte i naročito bogatih biocenoza morskog ekosustava, godine 1980. veći dio Kornatskog akvatorija proglašen je nacionalnim parkom.

Danas NP "Kornati" zauzima površinu od oko 220 km2 i uključuje ukupno 89 otoka, otočića i hridi s približno 238 km obalne crte. I pored ovog, relativno velikog broja otoka, kopneni dio parka čini tek manje od 1/4 ukupne površine, dok je sve ostalo morski ekosustav.

Jedna od najupečatljivijih prirodnih pojava na Kornatima su klifovi na nizu otoka Donjih Kornata, koji gledaju prema otvorenom moru. Klifovi se od davnina nazivaju krunama (kruna-corona) pa odatle vjerojatno potiče i ime Kornati. Najviši kornatski klifovi su na otoku Klobučaru (80 metara), na Mani (65 metara), Rašipu velom (64 metra) itd. Podmorski nastavci tih klisura dosežu i do 100 metara dubine.

Dojmljiv kontrast skrtog, naizgled polupustinjskog i negostoljubivog kopna s jedne strane, te bioloski i geomorfoloski vrlo raznolikog i bogatog podmorja s druge strane, jedna je od temeljnih odlika ovog prostora.


U vegetacijsko-fitogeografskom smislu, Kornati pripadaju eumediteranskoj vegetacijskoj zoni mediteransko-litoralnog pojasa mediteranske regije, a fitogeografski pripadaju istocnojadranskom sektoru jadranske provincije. U tom smislu osnovicu klimazonalne sumske vegetacije izgradjuje as. Myrto-Quercetum ilicis, vegetaciju stijenjaca as. Phagnalo-Centaureetum ragusinae, a priobalnih grebenjaca as. Plantagini-Limonietum cancellati. Veci otoci obrasli su pasnjackim oblicima vegetacije koja je izrazito siromasna vrstama, jer su tijekom dugog povijesnog razdoblja sume sustavno paljene kako bi se dobile pasnjacke povrsine.

O fauni kornatskog otocja, nazalost, vrlo malo se zna. Niti jedna skupina kopnene faune nije sustavnije istrazivana, a publicirani radovi gotovo da i nepostoje. Na simpoziju o Nacionalnom parku "Kornati" odrzanom 1995. godine u Murteru, od cijelokupne faune otocja prikazan je jedan jedini prilog i to o kornjasima (Coleoptera). Cak i u tom radu oslikava se problem neistrazenosti kopnene faune. Naime, u radu je navedeno kako je prema literaturnim podacima do danas u Kornatima zabiljezeno 168 svojti kornjasa, sto je nedvojbeno nedovoljno s obzirom na cinjenicu da tih 168 svojti cini tek 4,4% faune kornjasa za koju je utvrdjeno da nastanjuje istocno-jadranske otoke.

Bentoska flora Nacionalnog parka Kornati (do sada) broji 352 svojte, sto cini oko 52% od ukupnog broja zabiljezenih bentoskih svojti u Jadranu (682 svojte) i 3 vrste morskih cvjetnica. Brojem prevladavaju svojte iz odjeljka crvenih algi (Rhodophyta) s 225 svojti, zatim slijede svojte iz odjeljka smedjih algi (Phaeophyta) s 75 svojti i iz odjeljka zelenih algi (Chlorophyta) s 52 svojte. Ovaj odnos broja svojti izmedju crvenih i smedjih algi (R/P kolicnik) pokazuje da bentoska flora ima umjereno subtropski znacaj. Od flornih elemenata u istrazenoj flori bentoskih algi, najbolje su zastupljeni atlantski elementi s 123 svojte, zatim mediteranski s 96 svojti, te kozmopolitski i subkozmopolitski elementi s 60 svojti. Do sada je odredjeno 13 jadranskih endema, sto cini 3,6% od ukupno do sada odredjenih bentoskih algi u Kornatima.Službene stranice nacionalnog parka "Kornati"

To topŠto znači uv-k ? Unterkunftsvermittlung Kroatien - Portal za iznajmljivanje apartmana i kuća za odmor u Hrvatskoj


Zašto rezervirati online kod nas ??
___________________________

• Jumpmantours je jedan od većih iznajmljivača apartmana u Hrvatskoj: Apartmani, apartmanske kuće, hoteli, turistički kompleksi, seoske kuće, robinson na obali i na otocima

• Izaberite više 3500 objekata u Hrvatskoj; apartmana i apartmanskih kuća za Vaš sljedeći odmor

• Kroz opciju Ponuda i Rezervacije možete brzo i jednostavno doći do željenog objekta

• Koristeći favorit listu možete usporediti objekte i na kraju izabrati onaj koji najbolje odgovara vašim željama

• Jeftinije online cijene za sve vrste smještaja sa garancijom cijene

• Rezervirajte odmor online, iskoristite niske cijene

• Nudimo Vam profesionalni savjet prije i nakon odmora

• Svaki gost u svakom mjestu ima našu kontakt osobu, kojoj se može obratiti za eventualna pitanja, probleme ili pohvale

• Tisuće zadovoljnih gostiju svake godine


Za sve informacije

Rado ćemo Vas savjetovati o odabiru destinacije, apartmana ili kuće za odmor ......... +49/2304/9409266