Paklenica

Na površini od 96 km2, uz istočnu obalu Jadranskog mora pa do najviših vrhunaca Velebita, Vaganskog vrha (1757m) i Svetog brda (1753m), obilje je mnogobrojnih prirodnih osobitosti i fenomena, radi kojih je čitavo područje proglašeno nacionalnim parkom 1949. godine. S pravom, jer ovo je prostor jedinstvenog i neobičnog dodira mora i planine, bogat šumama bukve i crnog bora, dubokim kanjonima okomito urezanim u glavni greben Velebita, krškim oblicima, jedinstvenim krškim reljefom s brojnim špiljama i jamama.

Ulazni, kanjonski dijelovi Male i Velike Paklenice, jedan su od temeljnih fenomena zbog svojih geoloških, hidroloških, krških, florističkih i faunističkih osobitosti.


Na prostoru od morske obale pa do najviših vrhunaca Velebita raste oko 800 biljnih vrsta. Od toga je 40-ak endema, biljaka uske rasprostranjenosti, većinom ograničene na Velebit ili Dinaride.

Na prostoru Parka se može izdvojiti 20 tipova staništa. Najbrojnija skupina po broju vrsta, pa prema tome i broju primjeraka, su svakako kukci, s mnogo endemičnih i zaštićenih vrsta.

Za turistički posjet otvorena je samo špilja Manita peć.


Rujevina (Cotinus coggygria) daje u proljeće krajoliku svojim cvijetom, a u jesen listovima prekrasnu crvenu boju.

Šmrika (Juniperus oxycedrus) u pojedinim dijelovima parka tvori čiste sastojine.

Od dnevnih leptira, a zabilježne su 82 vrste na području Parka, najčešće je prugasto jedarce (Iphiclides podalirius). Od endemičnih podvrsta treba istaknuti erebiju (Erebia gorgae subsp. vagana) u vršnoj zoni iznad 1400 m. U tom području zadržava se i jedan od najljepših hrvatskih leptira, apolon (Parnassius apolo).

U skupini vodozemaca i gmazova zabilježena je 31 vrsta. Među zmijama je zabilježeno 12 vrsta. Najčešće se u Parku mogu vidjeti neotrovnice šara poljarica (Coluber gemonensis), pjegava crvenkrpica (Elaphe situla), bjelica (Elaphe longissima). Poskok (Vipera ammodytes) i vrlo rijetka stepska riđovka (Vipera ursinii subsp. macrops) jedine su otrovnice na ovom području.


Ptice su najbrojnija skupina kralješnjaka, a do sada je zabilježeno 212 vrsta. Ptičji svijet je zastupljen s 97 vrsta gnjezdarica, i to na širem prostoru parka. Od gnjezdarica treba spomenuti zajednicu ptica stijena i litica u kanjonima Velike i Male Paklenice s 18 vrsta. Najčešći su brgljez kamenjar (Sitta neumayer) i modrokos (Monticola solitarius). Bjeloglavi sup (Gyps fulvus) je do konca 1999. god. bio zastupljen s tri para. Na žalost opadanje broja stoke u Velebitu i sve češći pokušaji trovanja grabežljivaca, osobito vuka, pridonijele su njegovom izumiranju s prostora Parka. Svjedoci smo i smanjivanja njegove populacije i na području Kvarnerskih otoka Krka i Cresa, pa bjeloglavi sup postaje ugroženom vrstom kojoj prijeti izumiranje i nestanak iz Hrvatske. Kobac (Accipiter nisus) je gnjezdarica borovih šuma. Crvendać (Erithacus rubecula) je uz obalu vrlo česta pjevica tijekom zimskih mjeseci, zimovalica. Ljeti se gnijezdi u bukovim i bukovo-borovim šumama.


U skupini sisavaca je zabilježeno 47 vrsta. Od cjelokupne krupne divljači na prostoru parka se može sresti srna (Capreolus capreolus), jelen (Cervus elaphus), divokoza (Rupicapra rupicapra) i divlja svinja (Sus scrofa). Od zvijeri, na prostoru parka obitava mrki medvjed (Ursus arctos), vuk (Canis lupus) i ris (Lynx lynx).Službene stranice nacionalnog parka "Paklenica"

To topŠto znači uv-k ? Unterkunftsvermittlung Kroatien - Portal za iznajmljivanje apartmana i kuća za odmor u Hrvatskoj


Zašto rezervirati online kod nas ??
___________________________

• Jumpmantours je jedan od većih iznajmljivača apartmana u Hrvatskoj: Apartmani, apartmanske kuće, hoteli, turistički kompleksi, seoske kuće, robinson na obali i na otocima

• Izaberite više 3500 objekata u Hrvatskoj; apartmana i apartmanskih kuća za Vaš sljedeći odmor

• Kroz opciju Ponuda i Rezervacije možete brzo i jednostavno doći do željenog objekta

• Koristeći favorit listu možete usporediti objekte i na kraju izabrati onaj koji najbolje odgovara vašim željama

• Jeftinije online cijene za sve vrste smještaja sa garancijom cijene

• Rezervirajte odmor online, iskoristite niske cijene

• Nudimo Vam profesionalni savjet prije i nakon odmora

• Svaki gost u svakom mjestu ima našu kontakt osobu, kojoj se može obratiti za eventualna pitanja, probleme ili pohvale

• Tisuće zadovoljnih gostiju svake godine


Za sve informacije

Rado ćemo Vas savjetovati o odabiru destinacije, apartmana ili kuće za odmor ......... +49/2304/9409266