Plitvička Jezera

Plitvička jezera su osobita geološka i hidrogeološka krška pojava. Niz od 16 stepenasto poredanih većih jezera i nekoliko manjih, odvojenih sedrenim barijerama, za koje je bilo odlučno razdoblje od posljednjih desetak tisuća godina, u kojima su vladali ekološki odnosi slični današnjima pogodni za taloženje sedre i nastanak jezera, temeljni su fenomeni Nacionalnog parka. U njihovu stvaranju važnu su ulogu imale i imaju sedrotvorne biljke, alge i mahovine, pa je to veoma osjetljiv biodinamički sustav.
Prijelazni tip klime između primorske i kopnene s mikroklimatskom raznolikošću čini, da je osnovno obilježje ugodno i sunčano ljeto i relativno duga, oštra i snijegom bogata zima. U području su Parka i prostrani šumski kompleksi, od kojih su neki dijelovi zbog svoga prašumskog obilježja zaštićeni kao poseban rezervat šumske vegetacije (Čorkova uvala). Raznolikost staništa i uvjeta za život omogućuje nesmetani razvoj brojnim populacijama biljaka i životinja u vodenim i kopnenim predjelima Parka.

Treba naglasiti da su sve temeljne odrednice Parka vrlo nježan strukturalni i funkcionalni kompleks, osjetljiv za prirodne izmjene i neoprezne ljudske zahvate. S pravom ga je UNESCO proglasio svjetskom prirodnom baštinom.

Na temelju dosadašnjih saznanja, geološku podlogu Plitvičkih jezera čine stijene mezozijske starosti sastavljene od karbonatnih taloga biogenog porijekla, debljih od 4.000 metara. Tektonske sile poremetile su, tokom milijuna godina, prvobitni položaj taloga i stvorile brdovit kraj, na danas trošnim dolomitima i čvrstim vapnencima. Oborinske vode pomoću ugljične kiseline otapaju karbonate i stvaraju krški reljef s vrtačama, ponorima, spiljama i podzemnim tokovima vode. U krškom podzemlju sakupljene vode izbijaju na površinu u vidu krških vrela i manjih izvora, odakle teku potocima, napajajući jezerski sistem vodom obogaćenom otopljenim karbonatima

Riječnu dolinu pregradile su prirodne brane i stvorile niz riječnih jezera, međusobno povezanih slapovima. U tom, inače krškom krajoliku, izdvaja se dio s dubljim i starijim slojevima stijena, koje sadržavaju, uz karbonate, nepropusne gline i lapore. Na tom dijelu reljefa leže prostranija Gornja jezera, dok su Donja jezera duboko usječena u vapnenački kanjon. Stvaranje travertina, koji je vjekovima gradio brave u riječnoj dolini, uslovljeno je klimatskim prilikama, tlom, bogatim i raznovrsnim živim, biljnim i životinjskim svijetom, neporemećenim negativnim Ijudskim utjecajima.
Na granici između maritimne i kontinentalne klime, Plitvička jezera imaju relativno toplu jesen, a Ijetnu žegu ublaženu nadmorskim visinama, sa ravno­mjerno raspoređenim oborinama, koje omogućuju potrebnu vlažnost tla.

U Parku vas mogu privući i oduševiti predivne prirodne šume, bukve i jele, sa smrekama, javorom, jasenom, borom i njihovim proljetnim cvjetnim sagom, Ijetnom svježinom, jesenskim bojama i zimskom bjelinom snježnog pokrivača ili na toplim padinama uz jezera submediteranski elementi, kao što su crni jasen, crni grab, favor gluhač i ruj koji bogatom paletom jesenjih boja daju cjelokupnom ambijentu specifičnu notu plitvičkog ugođaja.
Planinske livade i proplanci otvaraju Vam vidike i razveseljuju Vaš pogled na planine, vode, skrovita sela i zaseoke, a u doba cvatnje opajaju Vas nepreglednim sagom livadnog cvijeća, zujanjem insekata, cvrkutom ptica i lepršanjem šarenih leptira. Ako ste spremni strpljivo sjediti na skrovitom rubu šume, možete dočekati srnu kako plahovito vodi svoje lane, objesnu igru malih lisica, predvečernje šuljanje jazavca ili sa više sreće medvjedicu kako oprezno vodi svoja dva medvjedića, ili nadasve mudrog i plahovitog vuka u potrazi za hranom. Možda će Vas uz vodotok usrećiti vidra, skok pastrve za mušicom ili brzi let vodomara.

Šume Nacionalnog parka mogli bismo podijeliti na dolomitni i vapnenački kompleks. Dolomitne zajednice su tercijarne borove, crnograbove, smrekove i bukovo-jelove šume a prisutni su i prelazni oblici. Na području vapnenca je manji broj tipova šuma zastupljen, ali zauzimaju relativno velik prostor. Tu ćemo naći zajednicu smreke s papratima, učešće smreke u bukovim šumama, šikare crnog graba, šibljake ruja, skupine javora gluhača i kamenjare vriska. Uz obale jezera razvijene su hidrofilne zajednice crne johe, vise vrbe i rakite, trstici i šaševi.

Životinjski svijet pripada jugozapadno-europskom pojasu, kojeg karakteriziraju relikti iz tercijara, doseljenici sa sjevera i sredozemni predstavnici. Brojni su endemi, naročito u entomofauni. Prisutna je ihtiofauna, ostaci račjih vrsta, vodozemci i gmazovi. Determinirano je 126 vrsta ptica od kojih se oko sedamdeset ovdje stalno gnijezde.
Znatan je broj malih i velikih sisavaca. Medvjedi se ovdje brlože, vukovi kote. Oni su, zajedno s ostalim životinjskim svijetom pod posebnom zaštitom.

Prijelazni tip klime između primorske i kopnene s mikroklimatskom raznolikošću čini, da je osnovno obilježje ugodno i sunčano ljeto i relativno duga, oštra i snijegom bogata zima. U području su Parka i prostrani šumski kompleksi, od kojih su neki dijelovi zbog svoga prašumskog obilježja zaštićeni kao poseban rezervat šumske vegetacije (Čorkova uvala). Raznolikost staništa i uvjeta za život omogućuje nesmetani razvoj brojnim populacijama biljaka i životinja u vodenim i kopnenim predjelima Parka.Službene stranice nacionalnog parka "Plitvička jezera"

To top


Što znači uv-k ? Unterkunftsvermittlung Kroatien - Portal za iznajmljivanje apartmana i kuća za odmor u Hrvatskoj


Zašto rezervirati online kod nas ??
___________________________

• Jumpmantours je jedan od većih iznajmljivača apartmana u Hrvatskoj: Apartmani, apartmanske kuće, hoteli, turistički kompleksi, seoske kuće, robinson na obali i na otocima

• Izaberite više 3500 objekata u Hrvatskoj; apartmana i apartmanskih kuća za Vaš sljedeći odmor

• Kroz opciju Ponuda i Rezervacije možete brzo i jednostavno doći do željenog objekta

• Koristeći favorit listu možete usporediti objekte i na kraju izabrati onaj koji najbolje odgovara vašim željama

• Jeftinije online cijene za sve vrste smještaja sa garancijom cijene

• Rezervirajte odmor online, iskoristite niske cijene

• Nudimo Vam profesionalni savjet prije i nakon odmora

• Svaki gost u svakom mjestu ima našu kontakt osobu, kojoj se može obratiti za eventualna pitanja, probleme ili pohvale

• Tisuće zadovoljnih gostiju svake godine


Za sve informacije

Rado ćemo Vas savjetovati o odabiru destinacije, apartmana ili kuće za odmor ......... +49/2304/9409266